fbpx Skip to content

Läs vår hållbarhetsplan här nedan.

Vi skall bedriva vår verksamhet så att påverkan på miljön hela tiden minskas. Verksamheten skall minst tillgodose kundkrav, gällande miljölagstiftning och kraven i ISO 14001.
Vi skall använda produktionsprocesser som är säkra för människor och miljö, med särskild inriktning på låg miljöbelastning och förebyggande av miljöolyckor.
Vi skall hushålla med råvaror och naturresurser.
Vi skall uppfylla alla miljökrav i lagar och förordningar samt verka för ständiga miljöförbättringar samt ha goda relationer till samhälle och övriga miljöintressenter.
Vi skall ta vara på våra medarbetares kunskaper samt ge dem ökad insikt och kompetens för att fortlöpande arbeta med miljövård såväl inom som utom företaget.

Läs om vår kvalitetspolicy här nedan.

LBY Tech AB bedriver försäljning, konstruktion och tillverkning av verktyg och fixturer samt legoproduktion från små till stora serier.

Vi skall uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov genom att leverera våra produkter i överenskommet utförande, med begärd kvalitet, i rätt tid och rätt kvantitet, samt genom att hålla hög servicenivå mot kunderna.
Vi strävar efter att minimera alla kvalitetsavvikelser genom ett väl fungerande kvalitets-ledningssystem som ständigt förbättras.

Här kan ni ladda ner våra aktuella certifikat via knapparna nedan